Тихомир Витков

Роден е през 1964 г. в гр. Ловеч. През 1983 г. завършва Художествена гимназия – гр.София. 2001- Основател и Председател на Сдружение”Синя зона”, организация на художници с физически увреждания.
1999- Член на СБХ
2001- Основател и Председател на Сдружение”Синя зона”, организация на художници с физически увреждания Continue reading